Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
AKTUALNOŚCI

Zespół projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w zadaniach realizowanych w latach 2009-2012 r. Jednocześnie informujemy zainteresowane osoby iż, wybrane działania będą kontynuowane. Informacji prosimy szukać na stronie univ.rzeszow.pl.

12 grudnia 2012 r. odbył się Dzień Podsumowania Projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”. Uroczystości, która miała miejsce na Wydziale Ekonomii, towarzyszyło duże zainteresowanie kadry naukowo - dydaktycznej oraz studentek i studentów.

Ponad 150 uczestników zostało poinformowanych o rezultatach osiągniętych w ramach poszczególnych zadań oraz o korzyściach dla Uniwersytetu i regionu dzięki realizacji Projektu.

Dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski - Prorektor ds. Rozwoju UR przedstawił plany rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na najbliższe kilka lat, podczas gdy Dziekan Wydziału Ekonomii - dr hab. prof UR Grzegorz Ślusarz zaprezentował drogę rozwoju Wydziału Ekonomii.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się z edukacyjnymi grami symulacyjnymi oraz plakatami nadesłanymi na konkurs „Wizje organizacji XXI wieku”.

Dziękujemy serdeczne wszystkim gościom za przybycie.
fot. Ewelina Januszczak

Zapraszamy kadrę dydaktyczną, studentów i studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz osoby spoza społeczności akademickiej na Dzień Podsumowania Projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".

Termin: 12 grudnia 2012 r., godz. 10.15
Miejsce: Wydział Ekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów
Program uroczystości

Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w listopadzie  2012 roku. Rekrutacja rozpoczyna się 17 października i potrwa do 29 października br. Uczestniczkom i uczestnikom kursu oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Szkolenie skierowane jest do osób spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (osoby nie będące studentami, słuchaczami ani pracownikami UR) i realizowane jest w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe do udziału w bezpłatnym specjalistycznym szkoleniu pn. Bezpieczeństwo narodowe z elementami historii wojskowej i politycznej. Rekrutacja rozpoczyna się 5 października i potrwa do 15 października br. Uczestniczkom i uczestnikom kursu oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Szkolenie skierowane jest do osób spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (osoby nie będące studentami, słuchaczami ani pracownikami UR) i realizowane jest w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach menedżerskich, grze symulacyjnej Marketplace oraz fakultatywnych zajęciach prowadzonych w w języku angielskim organizowanych w ramach zadania "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW".
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zrealizował film promocyjny w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - "Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.